Pensjonistene sitter i spisesalen, men se når musikken starter – da blir det fart i de gamle kroppene!

Mange eldre mennesker gruer seg til den dagen de ikke lenger kan bo alene, og må flytte til et sykehjem. Vi leser stadig om saker i media om eldre som ikke blir behandlet slik de fortjener på aldershjem – Men heldigvis så fins det gode sykehjem med fantastiske ansatte som fortjener ros.

På gamlehjemmet ”Our Lady’s Hospice & Care Service” i Dublin er det god stemning, og de gamle trives svært godt.

I klippet under ser vi at spisesalen har stelt i stand til fest, og når musikken starter blir den gjort om til et dansegulv fullt av liv.

Og Los del Rios klassiske landeplage «Macarena» får fart virkelig fart på sakene:

0 Shares