Eleven skulle tegne det finske flagget, men hvordan oppgaven ble løst er helt herlig!

De engelskspråklige elevene fikk en skoleoppgave som kan være enkel for noen, men en utfordring for andre. oppgaven var var å tegne det danske, svenske og finske flagget.

Både svenske og danske klarte eleven fint å tegne, men når han kom til det finske måtte han bruke fantasi og logikk og resultat ble som dette:

Det er så herlig å se hvordan barn er kreative og finner sine egne løsninger, selv om de ikke alltid er helt korrekte…. ❤️

0 Shares