Gud sier at Adam og Eva skal begynne å befolke jorden, men det som skjer?…Haha!

En dag tilkalte Gud Adam og sa: «Det er på tide at du og Eva kommer i gang med å befolke jorden, så jeg vil at du kysser henne.»
Adam svarte: «Ja, Herre, men hva er et kyss?» Så Gud ga en kort beskrivelse til Adam, som tok med Eva til den nærmeste busken. Litt etter kom Adam frem og sa: «Takk, Herre, det var deilig.»

Gud svarte: «Ja, Adam, jeg gjettet at du ville nyte det. Nå vil jeg du skal kjærtegne Eva.” Adam spurte herren: «Hva er å kjærtegne?», og Gud ga ham igjen en kort beskrivelse. Adam tok med Eva inn i busken igjen. Etter noen minutter kom han ut med et stort smil om munnen og sa: «Takk, Gud. Det var enda deiligere.»

Gud svarte: «Jeg tenkte meg at du ville like det også. Nå er det på tide at du elsker med Eva.» Adam spurte hva å elske var, og Gud ga ham en kort beskrivelse. Igjen tok Adam med Eva inn i busken, men denne gangen kom han tilbake etter noen sekunder…

«Herre Gud, hva er hodepine?» 😉

0 Shares