Det er tid for mat for fugleflokken – se det spetakulære og samstemte dykket!

Blåfotsule er en fugl i gruppen suler. Den lever på vestkysten av Nord- og Sør-Amerika og finnes også på Galapagos.

Her ser vi en flokk med blåfotsuler som sirkulerer i luften før alle sammen gjør ett dykk i havet for å hente opp sitt bytte.

Galapagos Conservation Trust delte fuglenes iøynefallende dykk i en kort video og  forklarer at havfuglen kan dykke dypere enn 20 meter og i over 30 sekunder for å fange byttedyret sitt.

Men deres dykk er vanligvis ganske kjappe og grunne,  27 sekunder inn i dette klippet ser vi  fuglene som  dykker ned i vannet fra 100 meter oppe i luften:

https://www.youtube.com/watch?v=rwIM2pWFH5k

0 Shares