Den svenske rektoren oppnår gode resultater med militær disiplin, men syns du han er for streng?

Når Truls Katsler tok over som rektor ved Ölyckeskolan i Skåne var hærverk, trassige elver og generelt mye uro og bråk hver dag. Men det satte den nye rektoren, som tidligere jobbet som yrkesmilitær en stopper for.

Uken starter alltid med oppstilling av alle elevene ute i skolegården uansett vær eller årstid, og det er totalforbud mot caps inne i klasserommet.

– Vi har ganske strenge krav, men det er viktig at elevene forstår at vi gjør det fordi vi bryr oss om dem. Det er krav med kjærlighet. Vi er ikke ute etter jerndisiplin. Hvis det blir roligere så trives elevene bedre – og de presterer bedre også, sier Truls Katsler til Skånska dagbladet.

Truls 2

Truls er tydelig på at han  liker orden og respekt, noe som tydeligvis fungerer.


Karakterene har økt med 20 prosentpoeng i løpet av få år, mange flere elever fullfører videregående.

-Det handler om trygghet å gå på skolen. Dette krever en viss grad av disiplin. Vi setter også inn spesialpedagoger på et tidlig tidspunkt, og vi har et ekstremt dyktig pedagogisk personale.

 

Er du enig med Truls Katsler, eller syns du han er for streng? Del gjerne hvis du syns at dette kunne fungert i norske problemskoler også!

0 Shares