Seks år etter at ektemannen døde, oppdaget kona hva han hadde gjort med skogen. Utrolig!

Først seks år etter kunstneren døde la kona merke til et helt spesielt symbol i skogen ved siden av huset. Han hadde laget et Keltisk kors som er et symbol som består av et latinsk kors med en sirkel rundt der hvor linjene krysses. Dette symbolet har vært særlig vanlig på De britiske øyer. Flere monumenter har form som store keltiske kors og har ofte innskrifter på. Disse kalles keltiske høykors.

Det var først flypassasjerer som la merke til denne spesielle skogen i Irland.

 

Det må ha tatt manne årevis å lage dette i skogen og det har helt sikkert hatt en helt spesiell betydning for ham personlig da han har holt sitt kunstprosjekt helt hemmelig i alle de årene.

Se det imponerende kunstverket her:

0 Shares