Alle reiser seg når pasienten trilles ut for siste gang, grunnen er så rørende!

Organ donasjoner kan være en vanskelig avgjørelse å ta. De som frivillig velger å donere sine organer til en annen, fortjener all en hyllest de kan få. Sykehuspersonalet på St. Luke Meridian Medical Center, i Idaho, USA,  har valgt å vise sin takknemlighet til organdonorene og deres familier på denne fantastiske måten.

Personalet på St. Luke Meridian Medical Center i Idaho i USA, vil vise sin takknemlighet til heltene som har vagt å donere sine organer for å redde andre menneskers liv.

Sykehuset har en fin tradisjon hvor alle de ansatte gjør en svært respektfylt gest når en organdonor trilles gjennom korridoren på sykehuset. De gjør det for å vise respekt for donatoren og deres familier.

Det er helt stille når sykesengen triller forbi. Det er total stillhet fra personalet. Nå har videoen spredt seg på nettet og berørt tusenvis av mennesker over hele verden.

Dette er så fint å se:

 

0 Shares