Legene diskuterer hva som kan feile mannen som går tvekroket foran dem, men svaret på det?…Haha!

To erfarne leger spaserer en tur i parken da de får øye på en mann som går tvekroket et stykke foran dem.
– Hvilken diagnose? sier den ene av legene.
– Skal vi se…, tja, jeg antar at stakkaren er sterkt plaget av lumbago.
– Tror ikke det, sier den andre tankefullt. – Jeg vil heller si at han har langt fremskreden isjias.

Andre forslag ble også lagt frem, inntil kollegaene fant ut at de like godt kunne gå frem til tilfellet og spørre hva som feilet ham.
– Verken lumbago, isjias eller noe annet av det som dere har foreslått, svarer mannen.

– Kun det som jeg først trodde var en liten fjert… 😉

0 Shares