Buss sjåføren vegrer å erstatte høna som han kjørte i hjel, og finner en annen løsning – men det som skjer…😅

Magda bodde like ved bygdeveien, og en dag kom bussen til skade for å kjøre i hjel en av hønene hennes. Sjåføren var lite villig til å erstatte høna, da han mente at den ikke hadde noe uti veien å gjøre!

Men han kunne gå med på at Magda skulle få kjøre gratis neste gang hun skulle til byen.

En ukes tid etter gikk Magda på bussen for å ta seg en tur til byen. Men det var en annen sjåfør som kjørte den dagen, men da han forlangte billettpenger, svarte Magda spisst:

– Å nei,du, jeg har betalt med høna mi, jeg! 😉

0 Shares