Mannen var svært full, men han var heldig og ble fulgt hjem av presten, men da han skulle forklare seg for kona…😂

Presten var ute og gikk en kveldstur da han kom over svært full bekjent som tydeligvis ikke var i stand til å komme seg hjem på egenhånd. Nestekjærlig som han var tok han vare på mannen og hjalp ham møysommelig hjem.

Da han skulle forlate fyllefanten på trappa, sa han:
– Skulle like å vite hva du vil si til din kone nå? Han kjente nemlig kona som en kristen dame som var svært engasjert i menigheten i bygda!

– Jeg får vel bare være dønn ærlig, snøvlet mannen, – og si det som det er, at jeg har vært sammen med presten… 😉

0 Shares