Det var loddsalg på gamlehjemmet – men da et teppe skulle loddes ut…😂

Det var loddsalg på gamlehjemmet, og det var presten som sto for loddsalget.
Gevinsten var et stort teppe.
Han gikk bort til gamle Magda, og spurte: «Skal det være et nummer på teppet?»

Hun var litt tunghørt, den godeste Magda, og så på presten og spurte – hva?
«SKAL DET VÆRE ET NUMMER PÅ TEPPET?» ropte han denne gangen.

Ja takk, gjerne det, svarte Magda, men da må du hjelpe meg opp etterpå, du skjønner, jeg er litt dårlig til beins! 😉

0 Shares