De ti bud kan være vanskelig å huske for noen og en hver, her får vi dem fra barnemunn!

Barn er så herlige, de hører ting fra voksne og lager sin egen konklusjon av hva som ble sagt, hvis de i det hele tatt har det fått med seg…

Disse barna har fått i oppgave å si de ti bud, og slik er deres måte å si det på:

Du skal ikke ljuge. (Halvor,6år)
Du skal ikke stjele fra de fattige hvis de ser det. (Frida,6 år)
Du skal herde din farmor så hun kommer til himmelen. (Caroline, 7)
Du skal ikke bølle. (Halvor, 6 år)
Du skal ikke begjære din ektefelle eller andre arbeidsfolk.(Christian,9år)
Du skal ikke slå i hjel tiden. (Karina, 6år)
Du skal holde sammen i tykt og tynt. (Kim Andre, 7år)
Du skal bare slå noen hvis du absolutt må. (Henriette, 7år)
Du skal ikke bakvaske noen bak deres ryggmarg. (Oscar, 7år)
Du skal oppbevare din neste som deg selv. (Runa,8år)
Liten tue kan velte stor tass. (Christian, 8år)
Du skal høre på moren din samme hva hun sier, og hvilket tonefall hun bruker. (Thomas Andre, 7år)
Du skal bevare deg vel. (Kristin, 8år)

0 Shares