Hvilket dyr du ser først i denne tegningen kan faktisk si noe om personligheten din!

Psykologitester er ofte basert på å tolke det første du ser vist på et bilde.
Dette er en slik test. Den skal ikke tas for alvorlig, men det kan faktisk avsløre noe interessant.

En and.

Høyre halvdelen i hjernen din dominerer den venstre, noe som betyr at du er et menneske som bryr deg om andre.

En kanin.

Den venstre halvdele av hjernen din er dominerende. Du er tenker mer praktisk enn du bryr deg.

Hvis du så en and og en kanin samtidig, så er du sannsynligvis en kreativ person, som har en god fantasi og kan lese mellom linjene.

Kjente du deg igjen i dette?

0 Shares