Det var en gang en maur som var så flittig og likte jobben sin……

Det var en gang en maur. Den gikk til jobben tidlig hver morgen for å arbeide. Mauren var flittig og likte jobben sin.

Lederen, løven, ble overrasket da han fikk se at mauren var effektiv uten noen over seg som ledet arbeidet.

Han tenkte, om mauren er så effektiv uten arbeidsledelse, så bør mauren være ennå mer effektiv med noen til å lede arbeidet.

Løven ansatte kakerlakken som hadde lederutdanning og var kjent for sine grundige rapporter.

Kakerlakkens første oppdrag var å lage et arbeids-skjema.

Han behøvde også en sekretær for å føre skjemaene, så han ansatte en edderkopp for å holde rede på arkivet og svare på telefoner.

Løven var begeistret over de rapporter som kakkerlakken skrev, og ba ham om å lage diagrammer over produksjonen og analysere utviklingen. Disse dokumentene kunne Løven vise sjefen sin.

Kakerlakken var tvunget til å kjøpe en pc, og ansatte flua som ansvarlig for IT-avdelingen.

Mauren, som tidligere var en glad og produktiv arbeidstaker, hatet sin nye jobb, han var jo tvunget til å gå på ulike kurs og beskrive sitt arbeide i ulike rapporter og registrere alle avvik…!

Løven syntes det var på høy tid å ansette en sjef til enheten der Mauren jobbet.

Sjefsstillingen ga han til kleggen, hvis første innsats var å kjøpe en fin matte og en ergonomisk arbeidsstol til kontoret.

Den nye sjefen, kleggen, behøvde naturligvis også en pc, og en personlig assistent for å kunne framstille en plan for å optimalisere arbeidet og budsjettet…

Enheten der mauren jobbet var ikke lengre en trivelig arbeidsplass, alle var irriterte og urolige for sin framtid…

Da foreslo kleggen til løven at man burde foreta en arbeidsmiljøkartlegging.

Det framkom at Maurens enhet hadde høyere kostnader og produktiviteten hadde minsket.

Da ansatte løven uglen, en velrenommert konsulent som skulle foreta en undersøkelse og komme med forslag til forandringer.

Ugla gransket virksomheten i tre måneder og fikk fram en gigantisk rapport hvor resultatet viste at :

“ Det er for mange ansatte…”

Gjett hvem løven avskjediget først?

Naturligvis Mauren, da rapporten viste at han led av “mangel på motivasjon og hadde en negativ innstilling”!

 

 

 

 

247 Shares