Kvinnen i rullestol kommer ikke opp trappen, men se hva som skjer når mannen trykker på knappen!

Det er som regel trappene er mest problematisk når det skal tilrettelegges for funksjonshemmede. Dette gjelder spesielt for eldre bygninger som ble bygget før man tok hensyn til dette.

Nye løsninger og rullestol-heiser kan være bra for  rullestolbrukere for å komme seg frem, men de kan være tungvinte å bruke for rullestolbrukeren, og de bryter ofte med bygningens utseende og stil.

Allgood Trio har skapt en løsning som gjør det enkelt for rullestolbrukere, og som opprettholder utseendet og det arkitektoniske uttrykket som bygningen har. Løsningen kalles Sesam Trio Trappen.

Se klippet her. og del gjerne hvis du syns dette er en god løsning:

909 Shares